Keni nevojë të përmirësoni aftësitë tuaja?
Regjistrohu tani për kurset online
për Music Production!

Kurset zhvillohen në grup ose të personalizuara.
12, 24 ose 36 seanca – Nga 3 seanca në javë (1 seancë zgjat 60 minuta).

Seanca 1.
• Hyrje në Music Production
• Llogjikimi si një Producent
• Njohje me DAW dhe VST/Plugins kryesore

 

Seanca 2.
• Kuptimi i koncepteve Mono/Stereo, Mid/Side
• Menaxhimi i hapësires, shpërndarja e tingujve

 

Seanca 3.
• Equalizers, tipet dhe përdorimi i tyre

 

Seanca 4.
• Compressors, tipet dhe përdorimi i tij

 

Seanca 5.
• Delays, tipet dhe përdorimi i tyre
• Reverbs, tipet dhe përdorimi i tyre

 

Seanca 6.
• Libraritë Sample, përzgjedhja e tingujve të duhur
• Libraritë VST, përzgjedhja e instrumentave të duhur
• Sound Desing

 

Seanca 7.
• Ndërtimi i një beat-i bazik
• Përdorimi i perkusioneve dhe elementëve të tjerë plotësues
• Përmirësimi i groove-it

 

Seanca 8.
• Struktura e një arranxhimi, pjesët muzikore
• Strategjia e menaxhimit të energjisë
• Ndërtimi i një bridge

 

Seanca 9.
• Recording, vokalet dhe instrumentat
• Përzgjedhja e duhur
• Tuning


Seanca 10.
• Parapërgatitja për një mix
• Rendering, editing
• Menaxhimi i CPU usage/Latency

 

Seanca 11.
• Caktimi i raporteve dinamike në miksim
• Thellësia
• Grupimi i sinjaleve, Kanalet FX, Routing
• Referencat

 

Seanca 12.
• Mastering
• Nivelet Peak, RMS, LUFS
• Formatet